Danışma kuruluşları, mühendislik ofisleri, bilgi işlem veya araştırma geliştirme alanlarında hizmet sunanlar gibi, sanayi kuruluşlarına yakın mesafede duran hizmet sağlayıcıları, sanayi kuruluşlarının iş ortakları olarak, inovasyon ve katma değer hususunda büyük katkılar sağlamaktadır. Danışma kuruluşları, mühendislik ofisleri, bilgi işlem veya araştırma geliştirme alanlarında hizmet sunanlar gibi, sanayi kuruluşlarına yakın mesafede duran hizmet sağlayıcıları, sanayi kuruluşlarının iş ortakları olarak, inovasyon ve katma değer hususunda büyük katkılar sağlamaktadır.

Kuzey Ren-Vestfalya’daki sanayi sektörünün gücü, önemli ölçüde bu sektöre yakın hizmet sunan işletmelerin gücüne de dayanmaktadır.

  • Sanayi sektörüne yakın hizmet sunan firmalar tarafından Almanya içerisinde (dar anlamda) elde edilen cironun yüzde 26,4’ü, Kuzey Ren-Vestfalya kökenlidir. Bu oran, başka hiçbir federal eyalette bu kadar yüksek değildir.
  • İstihdam rakamları bakımından da yine Kuzey Ren-Vestfalya öndedir: Almanya’daki sanayi kuruluşlarına yakın hizmet sağlayan firmalar tarafından istihdam edilen tüm çalışanların yüzde 24,8’i, Kuzey Ren-Vestfalya’da çalışmaktadır.
  • Yine şirketlerin yüzde 21,4’sı da, burada yerleşiktir. Bu rakamlar, Kuzey Ren-Vestfalya’nın gayri safi katma değerinde de kendini belli eden bir yapısal değişimin sonuçlarıdır. Daha 1970 yılında söz konusu katma değerin %55,7’lik bir bölümü sanayi sektöründe ve sadece %42,3’lük kısmı hizmetler sektöründe üretilirken, bu orantı 2017 yılına kadar kuvvetli bir şekilde tersine dönmüştür.
  • Kuzey Ren-Vestfalya’da hizmetler sektörü %72,1 seviyesinde olup, %27,5 olan sanayi sektörüyle kıyaslandığında başat bir konumdadır.
  • Hizmetler sektöründe çalışanların sayısı ise, 1970 yılından beri 1 milyondan fazla artış göstermiş olup 7,24 milyon seviyesine ulaşmıştır.

Kaynak